Alpay Başkanım ve Nurzen Kulübümüzü temsilen dünya değişim programı dahilinde Hindistandalar


 
 
Rotary Dostluk Değişim Programı Rotaryenlere başka ülkelerdeki Rotaryenlerin evlerinde misafir olarak farklı kültürleri tanıma olanağı verir. Bu program kulüpler arası ilişkileri geliştirmenin yanı sıra sınırlar ötesi kişisel tanışıklıklarla milletler arası anlayış ve barışı geliştirir. Bu yıl GDB Alpay Turan Sezgin ve Nurzen kulübümüzü temsilen Dostluk Değişim Programı ile Hindistan’a gittiler, çok güzel anılarla döneceklerine eminiz.