Beyaz Baston Körler Haftası


13 Ocak 2023 tarihinde 4. Ocakbaşı grubu tarafından gelir getirici proje olarak hazırlanan “Croma’da Tapas Gecesi” büyük bir katılımla yapıldı. Elde edilen gelir “Akıllı Baston” alımında kullanılacaktır. GDB Bülent Paksoy başkanlığındaki ocakbaşı grubumuza da, bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum.