Türkçe Okuma Yazma ve Temek Matematik Eğitimi

12-15 Temmuz Özel Gereksinimli Coçuklar , Gençler ve Anneler Yaz Kampı

Güncel Etkinlikler

11.06.2021 - Genel Kurul

  

                                                                                               11 Haziran 2021

 

ADANA ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ

GENEL KURUL İLANI

 

Adana Rotary Kulübü Derneği aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 12:30’da Sheraton Oteli’nde olağan genel kurul toplantısını yapacaktır.

 

Ekseriyet sağlanmaması halinde  8 Temmmuz 2021 tarihinde aynı yer ve saatte toplanılacaktır.

 

Sayın üyelerimize duyurulur.

 M.Kemal Attila

 Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Gündem:

 

1.Açılış ve Divan Kurulu Seçimi

2.Yoklama, İstiklal Marşı ve saygı duruşu

3.İç tüzük görüşülmesi ve karar

3.Divan Kurulu’na tutanak tutma ve imza yetkisi verilmesi

4.2020-2021 Dönem faaliyet raporunun okunması ve ibrası

5.2020-2021 Dönem bütçesi ve denetçi raporunun okunması ve ibrası

6.2021-2022 Dönemi Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin  

    seçimi

7.2021-2022 Dönem Bütçe tasarısının okunması ve onaylanması

8.Temenniler ve kapanış

 

 
Haftanın Konuumacı Konuğu